Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Om statsråden har en plan for hvordan unge skal følges opp i voksenfengslene, eller om han vil lage en

Datert: 22.11.2018
Besvart: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): På Sørlandet har flere barn utøvd svært alvorlig vold, også med dødelig utgang. I dag fungerer Bjørgvin og Eidsvoll ungdomsenheter som gode tiltak for disse. Avisen Fædrelandsvennen har hatt flere oppslag om behovet for oppfølging av barn som har fått så strenge dommer at de skal sone videre som voksne. Kuttene i kriminalomsorgen har vært enorme under denne regjeringen, og rehabiliteringsarbeidet er forsømt.

Har statsråden en plan for hvordan unge skal følges opp i voksenfengslene, eller vil han lage en?


Les hele debatten