Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan ledelsen ved Nord universitet har fulgt opp fusjonsplattformen mellom Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland, og hvorvidt oppfølgingen er i tråd med de styringssignaler som er gitt i denne saken

Datert: 09.05.2019
Fremsatt av: Marius Meisfjord Jøsevold (SV)
Besvart: 15.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Hvordan mener statsråden ledelsen ved Nord universitet har fulgt opp kongelig resolusjon og fusjonsplattformen mellom Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland, og mener statsråden oppfølgingen er i tråd med de styringssignaler som er gitt i denne saken?


Les hele debatten