Muntlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hva statsråden mener er årsaken til at så mange innvandrere, og kanskje spesielt innvandrerungdom, faller utenfor og blir kriminelle og ikke en del av det norske samfunnet, slik som vi ønsker

Datert: 20.05.2020
Besvart: 20.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Mitt spørsmål går til kunnskaps- og integreringsministeren.

Vi i Norge bruker enorme ressurser på integrering, og vi har alle et felles mål og et felles ønske om at vi skal lykkes med integreringsarbeidet. Men det er vanskelig å si at vi har lyktes med det. Hvis vi ser rundt oss på de landene i Europa som har hatt høy innvandring, har de også hatt tilsvarende store problemer. Vårt naboland har store problemer med kriminalitet, utenforskap, segregering og en lang rekke negative sider.

Også i Norge har vi store problemer. Vi ser at enkelte innvandrergrupper er sterkt overrepresentert i en rekke negative statistikker – det er lav sysselsetting, det er høye sosialhjelpsutbetalinger, og det er høy kriminalitet blant enkelte grupper. Dette er noe som er kostbart, og som ikke er bærekraftig for framtiden. Hvis vi ser på landet som helhet, står innvandrere for 56 pst. av alle sosialhjelpsutbetalinger. Ser vi på Oslo, står innvandrere for over 70 pst. av alle sosialhjelpsutbetalinger. Slik kan man holde på og ramse opp en lang rekke negative sider som vi dessverre ikke har lyktes med.

Mitt spørsmål til ministeren er: Hva mener statsråden er årsaken til at så mange innvandrere, og kanskje spesielt innvandrerungdom, faller utenfor og blir kriminelle og ikke en del av det norske samfunnet, slik som vi ønsker?


Les hele debatten