Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 14.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): En arbeidssøker som ble forhindret fra å møte til et informasjonsmøte ved arbeidskontoret på grunn av vanskelige vær- og føreforhold, ble fratatt dagpenger for 8 uker.

Hva mener kommunal- og arbeidsministeren om en slik stivbeint praktisering av regelverket?


Les hele debatten