Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om statsråden vil be NLA endre verdidokumentet sitt eller vurdere statsstøtten til NLA

Datert: 24.11.2022
Besvart: 30.11.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): I Norsk Læringsakademi Høgskolens verdidokument heter det at "[e]kteskapet mellom mann og kvinne er [...] forstått som bærende norm i samlivsetikken". NLA utdanner lærere, som forplikter seg til blant annet å følge opplæringsloven, der det heter: "Alle former for diskriminering skal motarbeides. Skolen skal ha nulltoleranse mot diskriminering." Jeg kan ikke se at NLAs verdier er forenlige med dette. Det planlegges 315 millioner kroner i statstilskudd til NLA i 2023.
Vil statsråden be NLA endre verdidokumentet sitt eller vurdere statsstøtten?


Les hele debatten