Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Om hvordan statsråden kan forsvare regjeringens åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen og samtidig overkjøre sitt eget miljøfaglige direktorat og risikerer brudd på internasjonale miljøavtaler midt i en global natur- og miljøkrise

Datert: 15.11.2023
Besvart: 15.11.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Mitt spørsmål går også til klima- og miljøministeren – som det ser ut til at han helt korrekt har gjettet.

Gruvedrift på havbunnen kan ha svært store konsekvenser for miljøet. Miljødirektoratet har pekt på at regjeringens åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen ikke oppfyller minstekravene til en konsekvensutredning etter havbunnsmineralloven. Beslutningen kan også bryte med våre internasjonale miljøforpliktelser. Advokatfirmaet Wikborg Rein konkluderer med det samme og mener at Norges åpningsbeslutning kan være et brudd med både nasjonalt og internasjonalt lovverk. Da er mitt spørsmål til klima- og miljøministeren: Hvordan kan statsråden forsvare at regjeringen overkjører sitt eget miljøfaglige direktorat og risikerer brudd på viktige internasjonale miljøavtaler midt i en global natur- og miljøkrise?


Les hele debatten