Muntlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

Om hvordan statsråden skal sikre at intern EU-krangel i regjeringen ikke fortsetter å svekke klimaomstillingen og forutsigbarheten for industrien

Datert: 15.11.2023
Besvart: 15.11.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Spørsmål

Mathilde Tybring-Gjedde (H): Jeg vil starte med formelt å gratulere Bjelland Eriksen med å bli statsråd for et viktig departement. Klima- og miljødepartementet er ikke bare symbolsk, selv om noen tv-skapere prøver å påstå at det er det, og i hvert fall ikke nå.

Da Høyre satt i regjering, fikk vi snudd utslippstrenden, og utslippene gikk ned med 9 pst. Et av de viktigste grepene vi gjorde, var å inngå et forpliktende klimasamarbeid med EU. Det kommer nå en tsunami av klimaregelverk fra EU som vil legge rammene for hvordan vi skal nå klimamålene våre.

En av statsrådens viktigste oppgaver er å sikre at Norge og norsk næringslivsindustri henger med i svingene. Det har dessverre vist seg å være litt vanskelig når Arbeiderpartiet samarbeider med et EU-skeptisk senterparti. Et godt eksempel på det er CBAM, den nye karbontollen til EU, som skal hindre at europeisk industri flagger ut på grunn av høyere kvotepris. Ordningen er vedtatt. En toårig prøveperiode er i gang. Norsk industri, som leverer rundt 40 pst. av aluminium og silisium i Europa, får ikke være med og høste erfaringer fordi regjeringen ikke har klart å bestemme seg for om Norge er med eller ei.

Uenighet i regjeringen hindrer nå avklaring i flere viktige klimasaker fra EU. Regelverk på skog- og arealbruk har blitt nevnt. Fjerde energimarkedspakke er en annen slik sak. Det setter Norges deltakelse i både kvotemarkedet, det indre markedet og det europeiske kraftsystemet på spill.

Jeg tenker det må være vanskelig for statsråden å dra til Brussel for å snakke om gjennomføring av felles kuttmål med EU, når halve regjeringen nekter å innføre reglene som skal gi oss de kuttene. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan skal han sikre at intern EU-krangel i regjeringen ikke fortsetter å svekke klimaomstillingen og forutsigbarheten for industrien?


Les hele debatten