Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

Om oljefondet i dag eier selskaper som er involvert i den ulovlige israelske okkupasjonen av palestinske områder, og om statsråden i så fall vil ta initiativ til at oljefondet ekskluderer selskapene fra fondet

Datert: 23.11.2023
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marie Sneve Martinussen (R)

Spørsmål

Marie Sneve Martinussen (R): Oljefondet har investert i 66 selskaper som gjennom sin virksomhet støtter opp under og tjener på de ulovlige israelske bosettingene på okkupert palestinsk område og okkupasjonsøkonomien ellers, ifølge Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Oljefondet har tidligere ekskludert selskaper som har drevet forretningsvirksomhet på okkupert land.
Eier oljefondet i dag selskaper som er involvert i den ulovlige okkupasjonen, og vil statsråden i så fall ta initiativ til at oljefondet ekskluderer selskapene fra fondet?