Nytt operahus (II)

St.prp. nr. 48 (1998-99), Innst. S. nr. 213 (1998-99)

Tilhører sak

Vedtak 511

Det bygges et nytt operahus med lokalisering i Bjørvika. Operahusprosjektet gjennomføres uavhengig av den videre vei- og byutvikling og med basis i en særskilt reguleringsplan.

Vedtak 512

Det utvikles en modell for opera- og ballettformidling i Norge innen ferdigstillelsen av det nye operahuset.