Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Per-Kristian Foss om endring i verdipapirfondloven slik at det gis adgang til å opprette ideelle verdipapirfond

Dokument nr. 8:30 (1998-99), Innst. S. nr. 146 (1998-99)

Vedtak 389

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om lovendringer som gir adgang til å opprette ideelle verdipapirfond.