Utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål i forkant av ministerkonferansen i Qatar

Vedtak 23

Redegjørelse av utenriksministeren om WTO-spørsmål i forkant av ministerkonferansen i Qatar
- vedlegges protokollen.