Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning

St.meld. nr. 42 (2000-2001), Innst. S. nr. 206 (2001-2002)

Vedtak 381

St.meld. nr. 42 (2001-2002) - om biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning - vedlegges protokollen.