Offentlige kvalitetsindukatorer for norske sykehus

Dokument nr. 8:103 (2006-2007), Innst. S. nr. 154 (2007-2008)

Vedtak 397

Dokument nr. 8:103 (2006-2007) - representant­forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nes­vik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om offentlige kvalitetsindikatorer for norske sykehus - vedlegges protokollen.