Offentlige kvalitetsindukatorer for norske sykehus

Dokument nr. 8:103 (2006-2007), Innst. S. nr. 154 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. S. nr. 154 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om at det skal utarbeides flere kvalitetsindikatorer for norske sykehus. Forslaget fikk støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og ble dermed ikke vedtatt. Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viste til det arbeidet som er i gang med å utvikle kvalitetsindikatorer for sykehusene, og med stemmene fra disse partiene ble det vedtatt at forslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2008