Grunnlovsforslag om retting av språklige feil i Grunnloven

Dokument nr. 12:15 (2007-2008), Innst. 254 S (2009-2010)

Vedtak 289

Dokument nr. 12:15 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen, Inge Lønning, Berit Brørby, Ola T. Lånke og Olav Gunnar Ballo, om endringer i Grunnloven §§ 30, 61, 100 og 106 (retting av språklige feil) – bifalles.