Skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg

Prop. 55 S (2009-2010), Innst. 115 S (2009-2010)

Vedtak 158

Stortinget samtykker i å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brussel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg.