Representantforslag om behovet for et sterkere vern av varslere

Dokument 8:30 S (2015-2016), Innst. 205 S (2015-2016)

Vedtak 564

Stortinget ber regjeringen sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gå igjennom dagens varslingsregler og komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes.

Vedtak 565

Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt vilkårene «forsvarlig varsling» og «kritikkverdige forhold» skaper en for høy terskel for varsling.

Vedtak 566

Dokument 8:30 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal og Rigmor Aasrud om behovet for et sterkere vern av varslere – vedlegges protokollen.