Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Om referater

Det blir skrevet referater fra alle møter i Stortinget. Det blir også skrevet referater fra møter i Europautvalget, kontrollhøringer og enkelte andre komitéhøringer.

Referater fra Stortinget er publisert fra sesjonen 1998–1999, og referat fra spørretimene i Stortinget er tilgjengelig under tilbake til 1993–1994. Referatene fra Europautvalget (tidligere EØS-utvalget) finnes tilbake til 1994–1995.

Se oversikt over referater.

Det finnes imidlertid referater tilbake til 1857. Historiske dokumenter finner du her: Stortingsforhandlinger 1814–2001.

Hva er referatene?

Referatene er en fullstendig gjengivelse av hva som blir sagt i salen, men med de tilpasninger som er nødvendig for å kunne gjengi tale i skrift. Referatene blir skrevet i målformen til den enkelte representant.

Et referat fra et møte inneholder vanligvis følgende hoveddeler:

  • Dagsorden
  • Formalia
  • Referat fra debatten om sakene
  • Votering
  • Referatsaker

Dagsorden

Dagsordenen er en plan for møtet med oversikt over sakene som skal behandles. Hver torsdag har presidentskapet et møte hvor den endelige ukeplanen for neste ukes møter og dagsordener bestemmes. Det kan likevel forekomme endringer av dagsordenen senere, og det kan bli satt opp en såkalt tilleggsdagsorden for nye saker. Presidenten kan under møtet foreslå at flere saker behandles sammen, hvis sakene omhandler samme tema. Da holdes det en sammenhengende debatt om flere saker på dagsordenen. Selve avstemningen deles likevel opp for hver enkelt sak.

Formalia

Formalia er den innledende delen av møtet. I denne delen legges det frem saker for Stortinget, permisjoner, innkalling av vararepresentanter, og endringer i dagsorden vedtas. Også minnetaler over tidligere representanter holdes i denne delen av møtet.

Debatten

Deretter følger referatet fra behandlingen av hver enkelt sak. Det er vanlig at saksordfører holder det første innlegget i saken, deretter følger en replikkveksling og påfølgende hovedinnlegg med replikkveksling. Taletid og rekkefølge er planlagt på forhånd, men kan bli endret underveis i møtet. Regler for debattene, fordeling av taletid m.v. er beskrevet i Stortingets forretningsorden.

Alle innstillinger fra komiteene blir ført opp som saker i dagsorden, men også redegjørelser fra statsrådene og interpellasjoner behandles på samme måte i møtet. Onsdager er det vanligvis spørretime i Stortinget, også spørretimene blir gjengitt fullstendig i referatene med spørsmål til statsrådene og etterfølgende replikkveksling.

Votering

Votering (avstemning) holdes vanligvis på slutten av møtet. Da gjennomføres votering for alle saker som er diskutert i møtet den dagen. Referatet inneholder en fullstendig oversikt over alle forslagene det blir votert over og resultatet av voteringen (antall stemmer for og imot forslaget). Regler for avstemninger er omtalt i Stortingets forretningsorden, kapittel 8.

Referatsaker

Referatsaker er et punkt på dagsorden der blant annet saker som er oversendt fra regjeringen og representantforslag, blir referert og fordelt til komiteene for videre saksbehandling der.

Sist oppdatert: 26.09.2022 14:37
: