Om regjeringens publikasjoner

Regjeringen oversender sine forslag til Stortinget i form av proposisjoner og meldinger. Publikasjonene lages av departementene og proposisjonene er utformet som tilrådinger om hva Stortinget bør beslutte. Meldingene og proposisjonene blir først lagt frem i statsråd og deretter sendt til Stortinget.

I Stortinget blir publikasjonene fra regjeringen lagt frem i et møte (referert) og derfra sendt videre til en komité. Omtrent 2/3 av sakene som Stortinget behandler har sitt grunnlag i publikasjoner fra regjeringen.  

Melding til Stortinget

Melding til Stortinget brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til vedtak. Meldingene er en rapport til Stortinget om arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av framtidig politikk. Meldingene, og behandlingen av dem i Stortinget, danner ofte grunnlaget for en senere proposisjon. Melding til Stortinget benyttes også når regjeringen vil trekke tilbake et lovforslag.

Proposisjon til Stortinget

Proposisjon til Stortinget brukes når regjeringen ber Stortinget om å fatte bestemte vedtak. Det finnes tre ulike typer av proposisjoner:

  • Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak) som inneholder konkrete forslag til vedtak vedrørende alminnelige saker og budsjettsaker.
  • Proposisjon til Stortinget (lovvedtak) som inneholder konkrete forslag til vedtak vedrørende lovsaker.
  • Proposisjon til Stortinget (lovvedtak og stortingsvedtak) som inneholder konkrete forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak), alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak).

Sist oppdatert: 21.10.2019 16:04