Det norske flagg

Foto: Stortingsarkivet

I maidagene 1821 vedtok Stortinget det norske flagget vi kjenner i dag. Etter grundig debatt, og hele 18 forslag å vurdere, kom Stortinget frem til at de ønsket det røde, hvite og blå flagget – et symbol på frihet.

Flagget slik vi kjenner det i dag er et resultat av Stortingets arbeid – flagget ble valgt av folkets representanter, og er et av de sterkeste nasjonale symbolene på vårt fellesskap og folkestyre.

Utstilling om flagget i anledning 200-årsjubileet i 2021.

The Norwegian flag (English summary)

En ny stat med eget flagg

I 1814 hadde ikke Norge et eget flagg. Da nordmennene og Christian Frederik erklærte Norge som selvstendig, kom også behovet for et norsk flagg som kunne skille norske skip fra andre lands skip.

Et flagg i frihetens farger

Det norske flagget som vi kjenner i dag ble bestemt av Stortinget i mai 1821. Forslaget ble opprinnelig lagt frem av bergensrepresentanten Fredrik Meltzer, som også hadde vært på Eidsvoll i 1814. 

Striden om unionsmerket

I årene etter 1821 levde det norske handelsflagget og unionsflagget side om side. Fra private skip og eiendommer vaiet handelsflagget, mens unionsflagget ble heist på festninger og marinens skip.

Flagget og nasjonaldagen

Viftende flagg i barnetoget er for mange ensbetydende med 17. mai. Men det skulle gå flere år etter at Grunnloven ble vedtatt i 1814 før flagget fikk en sentral rolle i feiringen.

Kronologi

Oversikt med lenker til digitale stortingsforhandlinger og henvisninger til dokumenter i stortingsarkivet.