Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

1815–1816

Forslag til utforming av Norges handelsflagg – Bruk av det norske handelsflagget sør for Kap Finisterre – Forslag om et felles handelsflagg for Norge og Sverige.

1815 

12. januar:
Loven om det norske handelsflagg sanksjonert.
Kongelig kunngjøring om at det norske handelsflagg kan benyttes av skip som ikke behøver tyrkisk sjøpass.
 
7. mars:
Kgl. res. i sammensatt statsråd om det unionelle orlogsflagget.

1. ordentlige Storting 1815–16 

17. august Odelstinget:
Forslag fra repr. Peder Bøgvald, datert 17 august (ikke trykt), med tegning til det norske nasjonalflagg.
SA, OEP 104, vedlagt OEP 346. 

8. september Stortinget:
Kgl. prp., datert 31 august (trykt i Stortingsefterretninger 1814–33. bd. 1 s. 410), om Norges bidrag til konvoikassen. Svar på anmodning fra det overordentlige Storting i 1814 om at norske skip som seiler på Middelhavet må kunne benytte det svenske flagget og forsynes med tyrkisk sjøpass fra Sverige. Beslutning: sendes 3.dje komité, s. 74–75.

SA, SEP 76. NB ikke trykt i Stortingsforhandlingene, se forhandlingsprotokollen fol. 29b og 30. Da de fattede beslutninger ikke skulle offentliggjøres, er sakens dokumenter ikke inntatt i Stortingsforhandlingene. Se Stortingsefterretninger 1814–1833, bd.1 s. 694

20. oktober Odelstinget:
Forslag, datert 16 oktober, (ikke trykt), med 2 fargeplansjer fra statsråd Nils Aall, innlevert ved repr. Jacob Aall, ang en søknad til Kongen om et nytt felles handelsflagg for Norge og Sverige og å forhandle med barbareskstatene om bruken av et slikt flagg.
SA, vedlagt OEP 346.

Fargeplansje 1
Fargeplansje 2

 
21. oktober Odelstinget:
Anonymt forslag med bokstaver K.D., uten dato (ikke trykt), oversendes 5. komité – 347. SA, OEP 377, vedlagt OEP 346.

 
28. oktober Stortinget:
Behandlingen av innstilling fra 3. komitè, datert 14. oktober (trykt i Stortingsefterretninger 1814–33. bd. 1 s. 410–412) om Kgl. prp. av 31. august om Norges bidrag til konvoikassen, utsettes til de innkomne forslag om handelsflagget er behandlet, s. 103–104.

 
2. desember Odelstinget:
Innstilling, datert 29. november (trykt, s. 82–94), fra den kombinerte komitè til å bedømme en del innkomne forslag angående det norske nasjonale handelsflagg. Beslutning: Odelstinget finner ikke grunn til å vedta en lov om et eget norsk handelsflagg. Saken oversendes det samlede Storting til avgjørelse.

19. desember Stortinget (møte for lukkede dører):
Behandling av innstillingen om det norske handelsflagg. Beslutning: Stortinget anser seg ikke berettiget til å vedta et felles handelsflagg for Norge og Sverige, s. 82–102.
SA, Stortingets forhandlingsprotokoll fol. 28b-29

20. desember Stortinget (møte for lukkede dører):
Fortsatt behandling av innstillingen om det norske handelsflagg. Beslutning: 1) Kongen søkes om at det nåværende norske handelsflagget må kunne benyttes i de farvann der det ikke kreves tyrkisk sjøpass. 2) Det fremsettes som konstitusjons-spørsmål, til avgjørelse på neste storting, om Norge, uansett bestemmelsen i grunnlovens § 111, skal anta et felles unionsflagg med Sverige, s. 104–105.
SA, Stortingets forhandlingsprotokoll fol. 29b–30b.

1816

4. mars: 
Kongelig resolusjon om bruken av det norske handelsflagget

Sist oppdatert: 22.04.2021 11:26
: