Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Sannhets- og forsoningskommisjonen foran Stortinget. Foran f.v. Anna-Kaisa Räisänen, Liss-Ellen Ramstad, Pia Lane, Dagfinn Høybråten, Anne Julie Semb, Anne Kalstad Mikkelsen, Liv Inger Somby og Inger Elin Utsi. Midtre rad f.v. Jon-Christer Mudenia, Isak Andersen Turi, Aslak Syse, Håkon Hermstrand, Marit Myrvoll og Torkel Rasmussen. Bakre rad f.v. Ketil Zachariassen, Ivar Bjørklund, Per Oskar Kjølaas og Einar Niemi.

Sannhets- og forsoningskommisjonen foran Stortinget. Foran f.v. Anna-Kaisa Räisänen, Liss-Ellen Ramstad, Pia Lane, Dagfinn Høybråten, Anne Julie Semb, Anne Kalstad Mikkelsen, Liv Inger Somby og Inger Elin Utsi. Midtre rad f.v. Jon-Christer Mudenia, Isak Andersen Turi, Aslak Syse, Håkon Hermstrand, Marit Myrvoll og Torkel Rasmussen. Bakre rad f.v. Ketil Zachariassen, Ivar Bjørklund, Per Oskar Kjølaas og Einar Niemi. Foto: Stortinget.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ble ledet av Dagfinn Høybråten og besto av 11 andre fagpersoner, oppnevnt av Stortinget.

Kommisjonen avga sin rapport til Stortinget 1. juni 2023.

Rapport til Stortinget fra Sannhets- og forsoningskommisjonen (pdf, 48,3 MB)

Rapporten er oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling. I arbeidet vil komiteen involvere de berørte gruppene og alle relevante komiteer.

Les pressemelding fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

Les pressemelding fra Stortinget

Les stortingspresident Masud Gharahkhanis tale ved overrekkelsen av rapporten

Se bilder fra overleveringen (kan benyttes fritt mot kreditering)

Se videoopptak fra overleveringen av rapporten nederst på siden.

Eksterne utredninger for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Kunstverk

Sammen med rapporten ble det overlevert 13 kunstverk. 

Se kunstverkene digitalt

Bestill papirutgave

Rapporten er på 658 sider (inkludert vedlegg). Papirutgaven kan bestilles fra ekspedisjonskontoret på Stortinget: ekspkont.postmottak@stortinget.no. Oppgi navn, adresse og telefonnummer.

Om kommisjonen

Granskningens formål var å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer.

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen skulle gjennomføre:

 1. Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 2. Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.
 3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Den 9. mai 2019 innfortolket kommisjonen skogfinnene i mandatet.

Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen var etablert på UiT Norges arktiske universitet, og ble ledet av Liss-Ellen Ramstad.

Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat

Kommisjonens medlemmer

Leder

 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Kirkens Nødhjelp

Medlemmer

 • Professor Ivar Bjørklund, Tromsø
 • Forsker Håkon Hermanstrand, Kolvereid
 • Biskop emeritus Per Oskar Kjølaas, Tromsø
 • Professor Pia Lane, Oslo
 • Seniorrådgiver Anne Kristin Gurák, Hamarøy
 • Forsker Marit Myrvoll, Evenes
 • Professor emeritus Einar Niemi, Vadsø
 • Professor Anne Julie Semb, Oslo
 • Direktør Liv Inger Somby, Kautokeino
 • Professor emeritus Aslak Syse, Oslo
 • Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Tromsø

Historikk

Etter et representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge, vedtok Stortinget å opprette en slik kommisjon den 20. juni 2017, jf. Dokument 8:30 S (2016–2017) og Innst. 493 S (2016–2017).

Stortingets presidentskap fikk i oppdrag å utarbeide nærmere forslag til mandat, navn og sammensetning. Dette ble behandlet av Stortinget 14. juni 2018, jf. Innst. 408 S (2017–2018).

Arkivverket

Kommisjonens arkiver avleveres til Arkivverket.

Videoopptak fra overleveringen av rapporten

Sist oppdatert: 09.10.2023 08:56
: