Thea fra seksjon for besøk og formidling viser frem stortingssalen under en av sommeromvisningene i 2016. Stortingets omvisere forteller blant annet om husets historie og arkitektur, det politiske systemet og kunsten på veggene. Foto: Stortinget.

Thea fra seksjon for besøk og formidling viser frem stortingssalen under en sommeromvisning i 2016. Stortingets omvisere forteller blant annet om husets historie og arkitektur, det politiske systemet og kunsten på veggene. Foto: Stortinget.

Hva gjør Stortingets administrasjon?

Kjerneoppgaven til Stortingets administrasjon er å organisere det parlamentariske arbeidet og å legge til rette for stortingsrepresentantene. Samtidig er drift og modernisering av Stortingets bygninger og systemer og formidling av kunnskap om Stortinget og folkestyret, sentrale oppgaver.

Administrasjonen har for tiden 490 ansatte, er organisert i syv avdelinger, som igjen består av 29 seksjoner. Administrasjonen er ikke folkevalgt og jobber dermed fast på Stortinget.

Stortingets direktør leder den administrative virksomheten. Alle som arbeider i administrasjonen, legger forholdene til rette for den parlamentariske virksomheten, på forskjellig vis:

Tilrettelegge for stortingsmøter og saksbehandling

Administrasjonen planlegger stortingsmøtene og komitévirksomheten. Stortingssekretariatet tilrettelegger for stortingsmøtene, blant annet ved å planlegge ukeprogram og langtidsprogram for stortingsmøtene, administrere søknad om permisjoner og ved å innkalle vararepresentanter. Komitésekretariatet koordinerer og organiserer saksbehandling i komiteene, høringer, og  komitéreiser, og gir praktisk bistand i forbindelse med komiteenes daglige virksomhet.

Nesten 1000 besøkende var innom Stortinget under kulturnatten i 2016. En gjest har stoppet i Eidsvollsgalleriet for å se bildekavalkaden med historiske bilder. Foto: Stortinget.
Nesten 1000 besøkende var innom Stortinget under kulturnatten i 2016. En gjest har stoppet i Eidsvollsgalleriet for å se bildekavalkaden med historiske bilder. Foto: Stortinget.

Samtidig er det administrasjonens oppgave å tilrettelegge praktisk for stortingsrepresentantene skal kunne ivareta sine verv, enten det er gjennom gode systemer for reiseregningsoppgjør, ved å tilby IT-hjelp, språkkurs eller å svare på spørsmål om lover og regler.

Administrasjonen drifter systemene som legger til rette for saksbehandlingen og dokumentflyten. Forretningsorden og andre regler som stortingsrepresentantene må forholde seg til, er det også Stortingets administrasjon som forvalter.

Drifte og modernisere Stortinget bygninger og systemer

Administrasjonen har ansvar for at stortingsrepresentantene og andre som ferdes i Stortingets bygninger, skal ha trygge og gode arbeidsforhold, og at sikkerheten er ivaretatt. Her er rehabilitering av Prinsensgate 26 og nytt post- og varemottak den mest sentrale oppgaven for tiden. I tillegg er det viktig at  gode servicetjenester er tilgjengelig, og at Stortingets IT-baserte  informasjonssystemer er oppdaterte og funksjonelle.

Du kan besøke Stortinget

Lasse fra seksjon for besøk og formidling tar imot en skoleklasse og viser utstillingen «Demokratiets hus» – en utstilling om demokratiske milepæler og viktige begivenheter som har funnet sted i stortingsbygningen. Nesten 7000 elever har deltatt på omvisning i Stortinget i løpet av 2016–2017. Foto: Stortinget.no
Lasse fra seksjon for besøk og formidling tar imot en skoleklasse og viser utstillingen «Demokratiets hus» – en utstilling om demokratiske milepæler og viktige begivenheter som har funnet sted i stortingsbygningen. Nesten 7000 elever har deltatt på omvisning i Stortinget i løpet av 2016–2017. Foto: Stortinget.no

For å bidra til kunnskap om det daglige arbeidet i Stortinget og folkestyret legger Stortingets administrasjon til rette for at publikum kan besøke Stortinget på flere måter. Stortinget har et variert, spennende og lærerikt tilbud for publikum, og mange har hatt gleden av å besøke Stortinget i løpet av 2016 og 2017.

Alle stortingsmøter er åpne for publikum. Besøkende kan sitte på publikumsgalleriet og overvære stortingsmøtet, og det er ikke nødvendig å melde fra på forhånd. Stortingets møteprogram ligger på Stortingets nettsider og gir oversikt over hvilke dager det er møte, og hvilke saker som skal opp til behandling.

Omvisning og utstillinger

Det tilbys omvisninger på Stortinget hele året, både åpne og forhåndsbestilte. Publikum får oppleve alle de flotte rommene i hovedbygningen, og en guide er med for å fortelle om stortingets arbeidsform og historie.

Stortinget tilbyr også kunstvandringer hvor høydepunkter fra kunstsamlingen vises frem, både gjennom åpne og forhåndsbestilte omvisninger. Under omvisningene kan besøkende ta turen innom historisk sal og se aktuelle utstillinger.

I løpet av skoleåret tilbyr Stortingets administrasjon læringsaktiviteter som omvisninger, læringsspill for elever, kurs for lærere i stortingskunnskap og utplasseringsplasser for ungdomsskoleelever. I skoleåret 2016–2017 besøkte i overkant av 15 000 skoleelever Stortinget, og i 2016 lanserte Stortingets administrasjon nye undervisningssider på nett, www.stortinget.no/undervisning.

Stortinget i nye kanaler

Du kan besøke Stortinget, se spennende utstillinger, delta på kunstvandring og feire 17. mai-morgen med oss. Aktiviteter publiseres i sosiale medier, og på stortinget.no. Foto: Stortinget.
Du kan besøke Stortinget, se spennende utstillinger, delta på kunstvandring og feire 17. mai-morgen med oss. Aktiviteter publiseres i sosiale medier, og på stortinget.no. Foto: Stortinget.

Stortingets administrasjon håndterer presse på vegne av administrasjonen og formidler kunnskap om folkestyre og det daglige arbeidet i Stortinget i flere kanaler.

Fra 2017 kunne Stortinget følges i tre nye kanaler: Facebook, Instagram og Snapchat (snaptinget), i tillegg til en allerede aktiv Twitterkonto. Her kan du se morsomme og lærerike videoer og nye og historiske bilder.

Stortinget.no gir informasjon om representanter, komiteer, delegasjoner, publikasjoner, saker og stortingsmøter. Nettstedet inneholder også nett-TV, videoarkiv fra stortingsmøter og komitéhøringer, informasjon om Stortinget og undervisningssider for lærere og elever.

Stortinget feirer 17. mai

Stortinget er Grunnlovens vokter, og 17. mai er det verdiene i Grunnloven som feires!

Også i 2017 ønsket Stortinget velkommentil markering av nasjonaldagen på Eidsvolls plass kl. 09.00. Stortingspresidenten holdt tale og la ned blomster ved Christian Frederik-statuen. Fra kl. 10 hilste stortingspresidenten barnetoget fra balkongen, en tradisjon som strekker seg tilbake til 1950-tallet.


Sist oppdatert: 02.11.2017 14:38