Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

L

 • Lagtinget (historisk begrep)

  ordningen med lagting og odelsting ble avviklet 1. oktober 2009. Før dette ble en fjerdedel av stortingsrepresentantene valgt til Lagtinget. I Lagtinget ble alle lovsaker behandlet for annen gang. Minst tre dager etter at et lovforslag var behandlet i Odelstinget, ble det behandlet i Lagtinget.

 • lobbyisme

  politisk aktivitet for å påvirke representantene ved direkte kontakt. Det er ofte organisasjoner og større bedrifter som benytter seg av slik lobbyvirksomhet. Lobbyist, den som utfører lobbyisme.

 • lovanmerkning

  Stortingets eventuelle anmerkning ved andre gangs behandling av lovsaken i Stortinget.

 • lovbehandling

  etter 1. oktober 2009 må lovforslag behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt. Det skal gå minst tre dager mellom de to behandlingene. Lovforslag bortfaller dersom de forkastes ved første gangs behandling. Tredje gangs behandling er nødvendig dersom lovforslag ikke aksepteres ved andre gangs behandling. Ved eventuell tredje gangs lovbehandling fremkommer vedtaket av referat fra møtet.

 • lovvedtak

  vedtaket etter første gangs behandling av lovsaken i Stortinget.

 • løse forslag

  De minste partiene har ikke representanter i alle fagkomiteene. De får ikke sine merknader og forslag med i innstillinger fra komiteer der de ikke har medlemmer. Før debatten i salen starter, kan partiene derfor levere inn såkalte «løse forslag». De løse forslagene blir votert over i salen på lik linje med forslagene i innstillingen. Representantene har også mulighet til å fremme forslag til votering underveis i debatten.

: