Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

V

 • V

  vanlig forkortelse for Venstre (1884).

 • valgliste

  de politiske partienes lister over kandidater til stortingsvalget i de ulike valgkretsene (fylkene).

 • valgnederlag

  valgresultatet fører til en endring av det politiske styrkeforholdet i Stortinget, og dette gir grunnlag for en ny regjering. Vanlig årsak til regjeringsskifte.

 • valgordning

  regler for valg av personer som skal representere velgerne, for eksempel i Stortinget.

 • vararepresentant

  person som er valgt til å møte for en stortingsrepresentant når denne har lovlig fravær.

 • vedlegges protokollen

  Uttrykket brukes først og fremst etter behandling av meldinger til Stortinget og andre saker der det ikke fattes noe operativt vedtak. I slike tilfeller betyr «vedlegges protokollen» bare at saken er ferdig behandlet i Stortinget, og at dokumentet tas inn i stortingsforhandlingene. «Vedlegges protokollen» brukes av og til også som et resultat av behandling av forslag, i tilfeller der Stortinget ikke gir sin tilslutning til forslaget, men vil signalisere at det heller ikke er helt negativt innstilt til det.

 • vedtak

  saksbehandlingen i Stortinget avsluttes alltid med at det gjøres et vedtak. Vedtakene fremgår av referatet fra debatten og voteringene i salen.

 • votering (avstemning)

  Stortinget tar et formelt standpunkt til alle saker som skal behandles. Vanligvis skjer dette ved at det i slutten av et møte, voteres over forslagene i komiteens innstilling. Voteringsresultatet viser som oftest at det er et flertall for eller imot forslaget, men i enkelte saker kan det også være en enstemmig tilslutning til at forslaget bifalles (støttes) eller ikke bifalles.

: