Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Per-Kristian Foss, Eva R. Finstad og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for i større grad å merke matvarer med sikte på å fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå konkrete forbedringer i henhold til dagens situasjon hvor merkingen er mangelfull

Dokument nr. 8:80 (1995-96), Innst. S. nr. 61 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five, Per-Kristian Foss, Svein Ludvigsen Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 05.12.1996 Innst. S. nr. 61 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.1996

   Behandla i Stortinget: 10.12.1996