Innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning

St.meld. nr. 27 (1998-99), Innst. S. nr. 152 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 22.04.1999 Innst. S. nr. 152 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.04.1999

   Behandla i Stortinget: 04.05.1999