Embedsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

St.meld. nr. 6 (1999-2000), Innst. S. nr. 40 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 25.11.1999 Innst. S. nr. 40 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.11.1999

   Behandla i Stortinget: 03.12.1999