Embedsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

St.meld. nr. 6 (1999-2000), Innst. S. nr. 40 (1999-2000) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.1999 Innst. S. nr. 40 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1999