Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2001-2002

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Statsministerens kontor Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 25.03.2003 Innst. S. nr. 168 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.03.2003

   Behandla i Stortinget: 03.04.2003