Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal,

Prop. 123 S (2010-2011), Innst. 414 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 08.06.2011 Innst. 414 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket i å sette i kraft en ny skatteavtale mellom Norge og Portugal.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2011

   Behandla i Stortinget: 16.06.2011