Representantforslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ib Thomsen, Mette Hanekamhaug, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 05.06.2012 Innst. 372 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing Forslaget ble ikke vedtatt, men ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2012

   Behandla i Stortinget: 12.06.2012