Representantforslag om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 04.06.2013 Innst. 416 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskritspartiet om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav. Representantforslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2013

   Behandla i Stortinget: 18.06.2013