Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

Prop. 120 L (2015-2016), Innst. 42 L (2016-2017), Lovvedtak 7 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå FinansdepartementetSaka er behandla i finanskomiteenTilråding levert 08.11.2016Innst. 42 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 08.11.2016

  Behandla andre gang i Stortinget 22.11.2016