Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2016

Innst. 152 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 15.12.2016 Innst. 152 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.12.2016

   Behandla i Stortinget: 19.12.2016