Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2016

Innst. 152 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2016 Innst. 152 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2016