Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Utenriksministeren holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortingets møte den 27. februar 2018. Debatt om redegjørelsen ble holdt i Stortingets møte 1. mars 2018. Under debatten fremsatte Arbeiderpartiet et forslag om å be regjeringen arbeide for å øke norsk deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner. Forslaget ble ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene