Representantforslag om å sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger

Dokument 8:210 S (2017-2018), Innst. 339 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 05.06.2018 Innst. 339 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fra medlemmer fra Kristelig Folkeparti om å sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er det vedtatt å be regjeringen sikre kvalitet i spesialistutdanningen for leger gjennom nasjonalt standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at de regionale helseforetakene legger anbefalt antall læringsaktiviteter, benevnt som prosedyrelistene, til grunn for å sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2018

   Behandla i Stortinget: 12.06.2018