Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)

Prop. 30 L (2018-2019), Innst. 181 L (2018-2019), Lovvedtak 50 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementetSaka er behandla i helse- og omsorgskomiteenTilråding levert 05.03.2019Innst. 181 L (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven som innebærer at meldeordningen i spesialisthelsetjenesten avvikles. Ordningen består av anonyme meldinger fra institusjoner innen spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet om hendelser som har, eller kunne ha, ført til betydelig skade på pasienten. Direktoratet har mottatt om lag 10 000 slike meldinger årlig. Regjeringspartiene støttet vedtaket, og viste til at ordningen ikke har hatt dokumentert effekt, og at ressursene kan brukes bedre gjennom blant annet å utvide varslingsordningen ved alvorlige hendelser. De øvrige partiene stemte mot, og ønsket å opprettholde meldeordningen og heller vurdere forbedringer og videreutvikling av ordningen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 05.03.2019

  Behandla andre gang i Stortinget 02.04.2019