Handelsnæringen - når kunden alltid har nett

Meld. St. 9 (2018-2019), Innst. 239 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 10.04.2019 Innst. 239 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding fra regjeringen om handelsnæringen. Meldingen omhandler blant annet handelsnæringens betydning for norsk økonomi, viktige rammevilkår og prinsipper for regjeringen næringspolitikk. Det pekes på at næringen er inne i en brytningstid. Utvikling av ny teknologi, og at handelsnæringen tar teknologien i bruk, bidrar til at omstillingen skjer i et høyt tempo, og på mange områder samtidig. Mange av endringene drives blant annet frem av økt netthandel. Meldingen beskriver omstilling og nye forretningsmodeller i handelsnæringen. I meldingen redegjør regjeringen også for sentrale rammebetingelser for handel over landegrensene, og handelsnæringens klima- og miljøutfordringer. Ulike mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.04.2019

   Behandla i Stortinget: 25.04.2019