Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Geir Pollestad, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang