Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Representantforslag om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger

Dokument 8:3 S (2019-2020), Innst. 181 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar MoxnesSaka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteenForslag fra (R)Tilråding levert 05.03.2020Innst. 181 S (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Representantforslag 3 S (2019-2020) fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger, jf. Innst. 181 S (2019-2020). Forslaget ble ikke vedtatt.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 05.03.2020

  Debattert i Stortinget 28.04.2020
  Votert i Stortinget 28.04.2020