Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet

Dokument 8:4 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang