Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Meld. St. 6 (2019-2020), Innst. 188 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 10.03.2020 Innst. 188 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 10.03.2020