Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1 (2019-2020)

Status: Stortinget har fått eit dokument til behandling.

Dokument frå Riksrevisjonen

Saksgang