Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er til behandling i finanskomiteen

Saksgang