Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Representantforslag om ein visjon om at ingen fiskarar skal omkome på havet i framtida

Dokument 8:86 S (2021-2022), Innst. 224 S (2021-2022)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Linda Hofstad Helleland, Lene Westgaard-Halle, Olve GrotleSaka er behandla i næringskomiteenForslag fra (H)Tilråding levert 29.03.2022Innst. 224 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har handsama eit representantforslag frå Høgre om ein visjon om at ingen fiskarar skal omkome på havet i framtida. I sitt vedtak stiller Stortinget seg positiv til ein nullvisjon for næringane til havs, og ber om at regjeringa kjem tilbake til Stortinget med denne saka på eigna måte.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 29.03.2022

  Debattert i Stortinget 07.04.2022
  Votert i Stortinget 08.04.2022