Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Representantforslag om en mer sirkulær økonomi

Dokument 8:254 S (2021-2022), Innst. 124 S (2022-2023)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Mathilde Tybring-Gjedde, Nikolai AstrupSaka er behandla i energi- og miljøkomiteenForslag fra (H)Tilråding levert 08.12.2022Innst. 124 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag om en mer sirkulær økonomi. Det ble fattet vedtak om blant annet avfallshåndtering, resirkulering og tilrettelegging for gjenbruk av byggematerialer. Det ble fattet i alt 6 anmodningsvedtak til regjeringen.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 08.12.2022

  Debattert i Stortinget 05.01.2023
  Votert i Stortinget 12.01.2023