Representantforslag om en mer sirkulær økonomi

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Mathilde Tybring-Gjedde, Nikolai Astrup Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H)

Saksgang