Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Representantforslag om et mer fleksibelt uføresystem

Dokument 8:240 S (2022-2023), Innst. 27 S (2023-2024)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger SaudlandSaka er behandla i arbeids- og sosialkomiteenForslag fra (FrP)Tilråding levert 24.10.2023Innst. 27 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om et mer fleksibelt uføresystem. Forslaget ble ikke vedtatt.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 24.10.2023

  Debattert i Stortinget 07.11.2023
  Votert i Stortinget 07.11.2023