Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Adelsten Iversen og Kari Anne Bøkestad Andreassen om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 17. desember 2019

Geir Jørgen Bekkevold

Camilla Strandskog

leder

ordfører